Tháng: Tháng Mười Một 2018

Download mẫu CV xin việc ngành quản trị kinh doanh marketing

Ngành marketing là một trong những ngành hót nhất trong thời gian gần đây. Bạn yêu thích marketing thì hãy đừng chằn trừ gì nữa. Hãy bát đầu với sự nghiệp bằng cách download mẫu CV xin việc ngành quản trị kinh doanh marketing. Mục tiêu nghề nghiệp Bạn cần […]

Read More

Download mẫu CV xin việc ngành quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh sau khi ra trường các bạn sẽ làm trong những lĩnh vực như quản trị nguồn nhân lực, Quản trị tài chính, quản lý sản xuất, quản trị Marketing, quản trị chuỗi cung ứng,…Bài viết này sẽ giúp các bạn download mẫu CV xin việc ngành […]

Read More

Download mẫu cv xin việc ngành kế toán tổng hợp/Kế toán trưởng

Làm kế toán là phải cầu tiến. Nếu bạn làm lên kế toán trưởng lương sẽ rất cao đi kèm theo đó là trách nhiệm của bạn cũng lớn hơn. Bài viết này sẽ giúp bạn download mẫu cv xin việc ngành kế toán tổng hợp/Kế toán trưởng để ứng […]

Read More