Lọc Hồ Sơ Ứng Viên

Hoàn toàn miễn phí

download mẫu cv xin việc ngành kinh tế đầu tư tài chính

download mẫu cv xin việc ngành kinh tế đầu tư tài chính

download mẫu cv xin việc ngành kinh tế

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn làm việc tại các Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực Đầu tư kinh doanh Bất động sản tại TP.Hồ Chí Minh, có tham vọng phát triển.Muốn tìm một công việc ổn định và lâu dài trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Không ngừng gia tăng giá trị và phát triển nghề nghiệp.Mong muốn làm việc tại công ty cổ phần đang niêm yết. Mô hình Công ty mẹ – con

Kinh nghiệm làm việc

3/2016 – Now : KẾ TOÁN TRƯỞNG – Tập đoàn đầu tư BĐS

• Thiết lập hệ thống báo cáo quản trị, báo cáo các dự án đầu tư dự án.
• Lập kế hoạch ngân sách và kế hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư các dự án.
• Trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động trong phạm vi của bộ phận Kế Toán theo quy chế, quy định chung của Tập đoàn.
• Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động của các Công ty đảm bảo theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo tính trung thực, chính xác số liệu các khoản mục doanh thu, chi phí…
• Kiểm soát các dòng tiền, sự vận động của dòng tiền, tình hình lưu chuyển tiền tệ.
• Đánh giá, phân tích tình hình tài chính của các Công ty tại mọi thời điểm để đưa ra tham mưu phù hợp cho Tổng Giám đốc.
• Thực hiện công tác giám sát nội bộ, đảm bảo kiểm soát tài chính minh bạch, chính xác, hiệu quả.
• Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp.
• Cập nhật các thông tin pháp luật về thuế, tư vấn cho ban lãnh đạo, hướng dẫn các kế toán chi tiết trong việc thực hiện chứng từ hợp lý, hợp lệ.
• Quản lý tài sản cố định, công cụ, dụng cụ, hạch toán theo chế độ kế toán hiện hành.
• Phối hợp với các Phòng – Ban liên quan tổ chức nghiệm thu từng phần và nghiệm thu toàn bộ công trình để quyết toán nhà thầu.
• Lập BCTC, phân tích tình hình tài chính, lập kế hoạch tài chính của công ty.
• Tổ chức thực hiện triển khai kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.
• Cập nhật đầy đủ các quy định pháp luật và chế độ chính sách để thực hiện các công việc tài chính kế toán chuẩn mực, chính xác và đúng pháp luật.
• Giao dịch với các cơ quan chức năng: thuế, bảo hiểm, ngân hàng khi công việc có yêu cầu
• Tham mưu cho Ban giám đốc về chính sách thuế, tài chính.
• Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài chính kế toán theo yêu cầu của Ban giám đốc.
• Đào tạo nhân sự kế toán về kỹ năng chuyên môn

9/2012 – 3/2016 : Phó trưởng phòng kế toán kiêm Kế toán trưởng công ty Đảo Ngọc Thế Kỷ 21 – CÔNG TY CP THẾ KỶ 21 – 41 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, QUẬN 1, TP.HCM

– Kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ của kế toán viên hàng ngày, đảm bảo tính trung thực, chính xác số liệu các khoản mục doanh thu, chi phí…
– Kiểm soát các dòng tiền, sự vận động của dòng tiền, tình hình lưu chuyển tiền tệ.
– Đánh giá, phân tích tình hình tài chính của Công ty tại mọi thời điểm để đưa ra tham mưu phù hợp cho Giám đốc.
– Thực hiện công tác giám sát nội bộ, đảm bảo kiểm soát tài chính minh bạch, chính xác, hiệu quả.
– Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp.
– Cập nhật các thông tin pháp luật về thuế, tư vấn cho ban lãnh đạo, hướng dẫn các kế toán chi tiết trong việc thực hiện chứng từ hợp lý, hợp lệ.
– Quản lý tài sản cố định, công cụ, dụng cụ, hạch toán theo chế độ kế toán hiện hành.
– Phối hợp với các Phòng – Ban liên quan tổ chức nghiệm thu từng phần và nghiệm thu toàn bộ công trình để quyết toán nhà thầu.
– Lập BCTC riêng, Báo cáo hợp nhất, phân tích tình hình tài chính, lập kế hoạch tài chính của công ty.
– Tổ chức thực hiện triển khai kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.
– Cập nhật đầy đủ các quy định pháp luật và chế độ chính sách để thực hiện các công việc tài chính kế toán chuẩn mực, chính xác và đúng pháp luật.
– Chuẩn bị hồ sơ, số liệu cung cấp cho đơn vị kiểm toán độc lập hàng năm
– Giao dịch với các cơ quan chức năng: thuế, bảo hiểm, ngân hàng,……khi công việc yêu cầu.
– Xây dựng Quy chế quản lý tài chính & Quy trình kế toán
– Tham mưu cho Ban giám đốc về chính sách thuế, tài chính.
– Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài chính kế toán theo yêu cầu của Ban giám đốc.
– Đào tạo nhân sự kế toán về kỹ năng chuyên môn.

7/2011 – 8/2012 : Chuyên viên ban tài chính – Tập đoàn Sun Group

– Phân tích và xây dựng mô hình tính toán hiệu quả tài chính, dòng tiền của các dự án do Tập đoàn đầu tư hoặc hợp tác đầu tư.
– Lập và theo dõi hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân và nợ, lãi vay đến hạn trả của các khỏan vay, theo dõi tài sản thế chấp tại các tổ chức tín dụng và định chế tài chính khác.
– Hỗ trợ cấp quản lý phân tích, thẩm định các cơ hội đầu tư tài chính và thực hiện quá trình đầu tư.
– Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng Ban Tài chính và Giám đốc Tài chính
– Hỗ trợ cấp quản lý và chuyên viên quản trị tài chính tổng hợp số liệu và lập kế hoạch tài chính của toàn Tập đoàn theo tháng, quý, năm.
– Hỗ trợ, tư vấn bộ phận kế toán của các thành viên trong Tập đoàn trong lĩnh vực kế toán – thuế
– Theo dõi, báo cáo nguồn vốn luân chuyển giữa các thành viên trong Tập Đoàn.

4/2003 – 6/2011 : Phó trưởng phòng kế toán – Công ty CP Đầu tư – XD và KD nhà Sài Gòn – 78 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP.HCM

• Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm như Thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế TNCN…
• Lập báo cáo tài chính như: báo cáo lãi lỗ, báo cáo dòng tiền, báo cáo kết quả hoạt động
• Chuẩn bị các báo cáo phân tích tài chính như: Tỷ số về khả năng thanh toán; Hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời…
• Tính giá thành sản phẩm cho các công trình, dự án.
• Kiểm tra, kiểm soát chi phí của các dự án và công trình theo dự toán.
• Lập và theo dõi công nợ khách hàng.
• Chuẩn bị hồ sơ, số liệu cung cấp cho đơn vị kiểm toán độc lập hàng năm.
• Liên hệ với cơ quan thuế để giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế.
• Xây dựng Quy chế quản lý tài chính & Quy trình kế toán,
• Xây dựng hệ thống các mẫu biểu kế toán
• Lập Báo cáo tài chính hợp nhất, tờ khai quyết toán thuế
• Chịu trách nhiệm hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán
• Cập nhật các văn bản pháp luật liên quan
• Sử dụng phần mền kế toán FAST…

Học vấn

Highest Degree Level: Postgraduate
Completion date 7-2015
Others – Hướng dẫn lập báo cáo Hợp nhất theo thông tư 202/2014
Completion date 10-2010
Postgraduate – Trường đại học kinh tế TP.HCM
Completion date 11-2009
Others – Bồi dưỡng kế toán trưởng
Completion date 10-2002
Bachelor – Trường đại học kinh tế TP.HCM
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *